Ring til den anonyme hotline

Telefon 70 27 03 66

Væk fra denne side


 
 

Faglig sparring

Fagfolk kan ofte have gavn af faglig sparring i sager, der handler om æresrelaterede konflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Som fagperson kan man møde unge, der står i en ærsrelateret konflikt. Det kan være man som fagperson ikke kender til området. Eller det kan være, at problemstillingen er meget kompliceret, og man derfor har brug for råd og vejledning i den konkrete sag.

Den faglige sparring kan fx handle om:

  • Social kontrol
  • Tvangsægteskab
  • Vold eller trusler om vold
  • Genopdragelsesrejser
  • Seksualitet - herunder homoseksualitet og mødomsproblematik

Vi tilbyder faglig sparring til den enkelte fagperson men også til en gruppe af medarbejdere, der har brug for sparring i en konkret sag.

Den faglige sparring og rådgivning er professionel, gratis og landsdækkende og kan enten foregå telefonisk eller personlig.

Rådgivning til fagfolk / alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90 19