Ring til den anonyme hotline

Telefon 70 27 03 66

Væk fra denne side


 
 

Konfliktmægling

I sager hvor det skønnes gavnligt, tilbyder vi konfliktmægling med familien omkring æresrelaterede konflikter.

 

Når vi mægler i familier med etnisk minoritetsbaggrund, er målet at skabe dialog mellem den unge og de familiemedlemmer, der er involveret i konflikten.

Der er ofte en stor ubalance i magtforholdet i familier med anden minoritetsbaggrund, som gør, at den unge har svært ved at tale direkte med familien. 

Konfliktmæglingen sker i samarbejde med den unge og relevante samarbejdspartnere omkring den unges sag. Mæglingen adskiller sig fra traditionel mægling ved blandt andet, at parterne ikke sidder i samme rum under mæglingen. 

Mægling er en proces, hvorfor der skal kalkuleres med flere møder før en aftale kan indgås.

Vores konfliktmæglere er professionelt uddannede (ved Center for Konfliktløsning), er neutrale og har tavshedspligt.

 

For yderligere information kontakt vores rådgivere på tlf. 32 95 90 19