Ring til den anonyme hotline

Telefon 70 27 03 66

Væk fra denne side


 
 

Homoseksualitet

Som forælder, der ikke er opvokset i Danmark, kan det være svært at forstå eller acceptere, at ens barn har en anden seksualitet end den heteroseksuelle. Vi tilbyder gratis og anonym rådgivning til forældre om homoseksualitet.
 
 
Der kan i nogle familier opstå et sammenstød mellem forældregenerationens værdier og de danske værdier, som minoritetsetniske unge er vokset op med i Danmark.
 
 
Der kan derfor være tale om en generationskonflikt i forhold til synet på homoseksualitet, hvor de minoritetsetniske homoseksuelle (andengenerationen) står i et kulturelt spændingsfelt mellem de minoritetskulturelle værdier, som deres forældre (førstegenerationen) har opdraget dem med og de majoritetskulturelle værdier, som de har tilegnet sig via deres opvækst i Danmark.
 
 
Forældregenerationens værdier og forventninger til deres børn (andengenerationen) kan være i konflikt med den måde, de minoritetsetniske homoseksuelle selv opfatter verden på. Flere af de minoritetsetniske homoseksuelle skjuler derfor deres seksualitet for at beskytte familiens ære og af frygt for, at deres forældre mister deres status i det minoritetsetniske fællesskab.
 
 
Film om forældre til homoseksuelle unge i Tyrkiet
 
Filmen 'My Child' handler om en gruppe mødre og fædre i Tyrkiet, som er forældre til LGBT-personer (homo- og biseksuelle og transkønnede). Forældrene har været igennem en svær proces med at acceptere deres børn, som de er, men har også taget det næste skridt ved at dele deres erfaringer med andre.