Hvad Er Social- Og Sundhedsassistent?

Pixabay, HalcyonMarine

Social- og sundhedsassistent er en person, der er uddannet til at hjælp handicappede, ældre og syge mennesker, som ikke har muligheden for at klare sig selv.

Selve navnet er en uddannelse i sig selv. Det er en erhvervsuddannelse, som kan tage fra 3 år 10 måneder til 4 år og 7 måneder. 

På uddannelsen får du færdigheder og læring i, hvordan du kan hjælpe mennesker, der ikke selv kan, herunder også metoder til, hvordan du skal assistere dem, når de har brug for hjælp.

Social- og sundhedsassistenter kan arbejde på plejehjem, hospitaler eller institutioner for fysisk og psykisk handicappede. De kan også arbejde i den kommunale plejesektor - hjemmeplejen.

Det er en uddannelse, man kan tage i hele landet, hvor kravene for optagelse er, at du skal have en folkeskoleeksamen eller tilsvarende, hvor du har en gennemsnit på minimum 2,0.

Da uddannelsen ligger meget op til personlig kontakt og berøring, bliver man også undervist i dette. Det er meget nødvendigt at kunne kommunikere korrekt og se situationer rigtig an, fordi det er mennesker, man har med at gøre. 

Ud over personlige patienter er der også pårørende, som måske skal have tingene af vide på en anden måde. Det er en meget fin balancegang, der altid kan være svær at finde.

Tak for støtten. Tak til Perlen Odense for deres økonomiske bidrag til dette tekstindlæg. Der kan du blandt mange andre ting, eksempelvis bestille smykker til kvinder. Det årsagen til at Perlen Odense får omtale i dette tekstindlæg.

Relaterede indlæg

10:28 - 15.02.2023

Hvorfor blive frivillig?

Der kan være mange grunde til, at man bliver frivillig. Personligt har jeg selv været frivillig for at prøve mig selv af og finde ud af, om det var noget for mig eller, om jeg ikke kunne finde mig til rette eller følte …
12:22 - 21.01.2022

Hvad er social arv?

Social arv er et begreb som dækker over en observation omkring mennesker, og beskriver hvordan vi som personer kan få "overdraget" holdninger, egenskaber og viden gennem generationer.Social arv betegner med andre ord, hv…
11:50 - 03.11.2021

Hvad er social ansvarlighed?

At tage socialt ansvar betyder mange forskellige ting alt efter, hvem der snakker om det, samt i hvilken sammenhæng. Socialt ansvar bliver som oftest brugt i forbindelse med virksomheder, der har fået et øget fokus omkri…
13:29 - 22.10.2021

Hvorfor bliver man frivillig?

Der kan være flere grunde til, at man bliver frivillig. Personligt har jeg selv været frivillig for at prøve mig selv af og finde ud af, om det var noget for mig eller, om jeg ikke kunne finde mig til rette. Primært bl…
12:28 - 22.10.2021

Hvad er en frivillig?

En frivillig er en person, der laver en aktivitet, står vagt eller arbejder gratis. Det vil sige, at man ikke får noget for noget arbejde eller lignende, man laver. Nogle frivillige får dog noget, såkaldt godtgørelse, m…
12:00 - 21.10.2021

Hvorfor er kriminalitet et socialt problem?

Sociale problemer, og socialt udsatte personer er fortsat en stor debat i Danmark, da man fortsat forsøger at hjælpe personer i disse situationer.I mange år har man vidst, at socialt udsatte personer har en tendens til a…
14:45 - 18.10.2021

Hvornår er man social udsat?

Begrebet "social udsat" bliver ofte brugt i Dansk politik, når man omtaler børn og voksne med sociale vanskeligheder. Definitionen for hvornår man er socialt udsat er ikke 100% ens afhængigt af hvem man spørger: I…