Hvad Er Socialt Sikkerhedsnet?

Pixabay

Man snakker ofte om, at vi i Danmark skal være så glade for vores sociale sikkerhedsnet. Om hvordan det er en vital del af vores velværdssamfund, og at vi har det så godt. Men hvad dækker det egentlig over, altså det sociale sikkerhedsnet. Dette tager vi et nærmere kig på i denne artikel.

Hvad er socialt sikkerhedsnet? Et socialt sikkerhedsnet er et begreb, der i Danmark dækker over både vores dagpengesystem og kontanthjælpssystem. For en stor del af arbejdsstyrken er har man på en måde dobbelt sikkerhedsnet, hvor man altså både har mulighed for at få dagpenge i en lang periode, herefter har man kontanthjælp at falde tilbage på, hvis man stadig ikke er i arbejde.

Vores sociale sikkerhedsnet, der gør det muligt for os at have en indkomst, også selvom vi ikke er i arbejde, er en meget vigtig del af den danske flexicurity model. Dette skyldes, at det er en vigtig del af, at fagforeningerne kan acceptere de meget korte opsigelsesvarsler, som vi generelt bruger her i Danmark.

Hvis du kigger på arbejdsmarkedet i lande, der ikke har samme sociale sikkerhedsnet, så vil du ofte opdage, at de har en langt større jobsikkerhed. Dette betyder dog også, at man kan stå mere eller mindre helt uden indkomst, hvis man ikke har et job. Til gengæld er det sværere at miste sit job, og man er ofte sikret i meget længere tid end de tre måneder, som mange af danskerne er sikret.

Relaterede indlæg

10:28 - 15.02.2023

Hvorfor blive frivillig?

Der kan være mange grunde til, at man bliver frivillig. Personligt har jeg selv været frivillig for at prøve mig selv af og finde ud af, om det var noget for mig eller, om jeg ikke kunne finde mig til rette eller følte …
12:22 - 21.01.2022

Hvad er social arv?

Social arv er et begreb som dækker over en observation omkring mennesker, og beskriver hvordan vi som personer kan få "overdraget" holdninger, egenskaber og viden gennem generationer.Social arv betegner med andre ord, hv…
11:50 - 03.11.2021

Hvad er social ansvarlighed?

At tage socialt ansvar betyder mange forskellige ting alt efter, hvem der snakker om det, samt i hvilken sammenhæng. Socialt ansvar bliver som oftest brugt i forbindelse med virksomheder, der har fået et øget fokus omkri…
13:29 - 22.10.2021

Hvorfor bliver man frivillig?

Der kan være flere grunde til, at man bliver frivillig. Personligt har jeg selv været frivillig for at prøve mig selv af og finde ud af, om det var noget for mig eller, om jeg ikke kunne finde mig til rette. Primært bl…
12:28 - 22.10.2021

Hvad er en frivillig?

En frivillig er en person, der laver en aktivitet, står vagt eller arbejder gratis. Det vil sige, at man ikke får noget for noget arbejde eller lignende, man laver. Nogle frivillige får dog noget, såkaldt godtgørelse, m…
12:00 - 21.10.2021

Hvorfor er kriminalitet et socialt problem?

Sociale problemer, og socialt udsatte personer er fortsat en stor debat i Danmark, da man fortsat forsøger at hjælpe personer i disse situationer.I mange år har man vidst, at socialt udsatte personer har en tendens til a…
14:45 - 18.10.2021

Hvornår er man social udsat?

Begrebet "social udsat" bliver ofte brugt i Dansk politik, når man omtaler børn og voksne med sociale vanskeligheder. Definitionen for hvornår man er socialt udsat er ikke 100% ens afhængigt af hvem man spørger: I…